דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪4,820שהם98%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרות טכנאי

משרד הבריאות-משרד ראשי ← רועי קירור בע״מ

4,961

סעיף תקציבי: 


קניות מעבדות (24168990)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,164
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,656

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪2,164
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)