דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪196,827שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מחוז ארכוב 3-6/20

מב"ר - מחוז בריאות מרכז, לשכת בריאות מחוז מרכז ← הארכיברים בע״מ

196,827

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪51,577להורדת הדו"ח הרבעוני₪145,250

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪51,577

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)