דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪2,743שהם97%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

צנטרפוגה

מב"ר - גזברות איזורית ת"א, מב"ר-גזברות אזורית ת"א ← שראל - פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע״מ

2,852

סעיף תקציבי: 


קניות מעבדות (24168990)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,743

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)