דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪74.88שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור הלשכה והתחנות

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← יום טוב דורון

74.88

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪74.88

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪74.88

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)