דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪807.3שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור כלתום מפקחת בתי הספר

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← יום טוב דורון

807.3

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪807.3

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪807.3

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)