דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪9,167שהם39%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עובדי חוץ

מב"ר - גזברות איזורית ת"א, מב"ר-גזברות אזורית ת"א ← מוסקוביץ לוציאן

24,067

סעיף תקציבי: 


תפעול מרב"ד (24026242)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(22) - התקשרות למינוי מומחים רפואיים ועדות או ועדות לק)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪9,167
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪9,167

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)