דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪21,778שהם96%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת רכש

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← הראל טכנולוגיות מידע בע״מ

22,711

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪21,778

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)