דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪77,659שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביקורת רכש ולוגיסטיקה - איתנים

משרד הבריאות-משרד ראשי ← נבון ויספלד רואי חשבון

77,999

סעיף תקציבי: 


חשבות-קניות (24020567)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪57,405להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,117להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,581
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,556

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)