דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪584.82שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כיבוד

מב"ר - מחוז בריאות מרכז, לשכת בריאות מחוז מרכז ← טולדו אילנית

584.82

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪584.82

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪584.82

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)