דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪17,561שהם350%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קונסרציום לשנת 2019

משרד הבריאות-משרד ראשי ← EBSCO INTERNATIONAL INC

5,026

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪17,561

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪17,561

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)