דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪128,004שהם110%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרותי ארכיב

מב"ר -מחוז בריאות ירושלים, לשכת בריאות מחוז ירושלים ← ארכיב 2000 בע״מ

117,000

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪43,080
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪63,800להורדת הדו"ח הרבעוני₪21,124

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪43,080

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)