דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪4,334שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארנונה

מב"ר - מחוז בריאות דרום, לשכת בריאות מחוז דרום ← עירית רהט

4,334

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021
2020
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,334

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)