דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪2,217שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת דיספנסר

מב"ר - מחוז בריאות דרום, לשכת בריאות מחוז דרום ← רומיכל בע״מ

2,217

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,217

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪2,217
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)