דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪69,496שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מ-רכש שרותי מחשוב תיחור 88/2018 צוות תמיכה למשל"ת

משרד הבריאות-משרד ראשי ← יונילינק בע״מ

69,496

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪22,156
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪47,340

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪22,156

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)