דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,802שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מונית מחצור הגלילית לקיבוץ מזרע עבור מחלקת גריאטריה באישור של נטלי וי

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← מובילי הורדים בע״מ

2,802

אופן רכישה: 


מכרז סגור עד 400,000 ש"ח-הוראת שעה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,802

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,802

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)