דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪4,022שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הפעלה בנושא קידום בריאות

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← מ. מ. בית-ג'ן

4,022

סעיף תקציבי: 


מטה אגפי (24160608)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,022

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪4,022

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)