דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪5,821שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מאזני תינוקות נייד + תיק נשיאה

מב"ר - מחוז בריאות מרכז, לשכת בריאות מחוז מרכז ← ניוטק איילון בע״מ

5,821

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,821

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪5,821

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)