דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,947שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד רפואי

מב"ר - מחוז בריאות מרכז, לשכת בריאות מחוז מרכז ← קאליר הנדסה בע״מ

2,947

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,947

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪2,947
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)