דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,476שהם102%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד מעבדה מתכלה

משרד הבריאות-משרד ראשי ← יאיר אור טכנולוגיות (2010) בע״מ

2,442

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,476

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪2,476
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)