דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪630שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שי לחג 2018

מב"ר - מחוז בריאות מרכז, לשכת בריאות מחוז מרכז ← ליבשיץ לאוניד

630

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪630

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪630
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)