דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,965שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קומה 18

מב"ר - מחוז בריאות חיפה, לשכת בריאות מחוז חיפה ← מגלקום בע״מ

1,965

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,965

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,965
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)