דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,248שהם92%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טאבלט

משרד הבריאות-משרד ראשי ← מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע״מ

2,453

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,248

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)