דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪75,940שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ריאגנטים

מב"ר - גזברות איזורית ת"א, מב"ר-גזברות אזורית ת"א ← שראל - פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע״מ

76,698

סעיף תקציבי: 


קניות מעבדות (24168990)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪580.71להורדת הדו"ח הרבעוני₪-5,285להורדת הדו"ח הרבעוני₪17,215
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪63,429

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪580.71
יולי - ספטמבר₪-5,285
אוקטובר - דצמבר₪17,215

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)