דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪6,871שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שיקום וניידות

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← שיקומית בע״מ

6,871

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,871

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪6,871

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)