דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪76,405שהם66%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מדפסות עבור פרויקט רישוי קנאביס

משרד הבריאות-משרד ראשי ← דנגוט מחשבים בע״מ

117,540

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪60,551להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,227להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,461
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,165

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)