דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪28,050שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלום ארנונה

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← מ. מ. יפיע

28,050

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪28,050

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪28,050
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)