דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,853שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מצברים לגנרטור

מב"ר - מחוז בריאות חיפה, לשכת בריאות מחוז חיפה ← איי יו איי אנרגיה בע״מ

1,853

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,853

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,853
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)