דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪8,986שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חידוש תשלום שנתי 2016

מב"ר - מחוז בריאות דרום, לשכת בריאות מחוז דרום ← פרודיפיי פתרונות תוכנה בע״מ

8,986

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,986

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪8,986
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)