דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,984שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שקיות אשפה

מב"ר - גזברות איזורית ת"א, מב"ר-האגף לשעת חירום ← א.א.ע. שיווק למוסדות בע״מ

2,984

סעיף תקציבי: 


קניות שע"ח (24020591)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,984

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,984

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)