דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪8,775שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מרצים

מב"ר - גזברות איזורית ת"א, מב"ר-גזברות אזורית ת"א ← קבוצת לדעת בע״מ

8,775

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪9,414להורדת הדו"ח הרבעוני₪-638.82

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪9,414
אוקטובר - דצמבר₪-638.82

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)