דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,474שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כסא שירותים

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← גל קל טכנולוגיות נגישות בע״מ

1,474

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)