דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,461שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שיקום וניידות

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← אורטופדיקה - שטינר (ג.ש. 1992) בע״מ

1,461

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)