דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,800שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שיקום וניידות

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← פלוני 209

1,800

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)