דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,907שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אורח מנכ"ל - סיור מודרך בירושלים

משרד הבריאות-משרד ראשי ← כהן זיו

1,907

סעיף תקציבי: 


מטה אגפי (24160608)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021
2020
2019
2018
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,907

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)