דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,638שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יועץ

מב"ר - מחוז בריאות חיפה, לשכת בריאות מחוז חיפה ← אילני אילת

1,638

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)