דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,135שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כסא גלגלים בהשמשה

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← ר. שעל בע״מ

1,135

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,135

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,135
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)