דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪58.5שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור תחנה חגגרה

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← אבי שרותי הגליל בע״מ

58.5

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪58.5

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪58.5
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)