דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪17,715שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארנונה

מב"ר - מחוז בריאות חיפה, לשכת בריאות מחוז חיפה ← מ. מ. ערערה

17,715

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪17,715

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪17,715
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)