דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪736.99שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כיסא שירותים השמשה

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← גל קל טכנולוגיות נגישות בע״מ

737.1

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪736.99

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪736.99
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)