דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪468שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שיקום וניידות

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע״מ

468

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪468

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪468
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)