דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,556שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת חשלאי לתיקון

מב"ר - גזברות איזורית ת"א, מב"ר-גזברות אזורית ת"א ← לב אברהם (ע"ר)

1,556

סעיף תקציבי: 


רכש - קניות (24400910)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪409.5להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,147

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪409.5
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪1,147

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)