דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪935,741שהם80%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלומים עבור בדיקות גנטיות מתוקף חוק

משרד הבריאות-משרד ראשי ← אסותא ראשון בע״מ

1,170,000

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪344,205להורדת הדו"ח הרבעוני₪255,520להורדת הדו"ח הרבעוני₪246,614

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪344,205
יולי - ספטמבר₪255,520
אוקטובר - דצמבר₪246,614

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)