דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪1,770שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ישיבת יושבי ראש המועצות עם המנכ"ל בירושלים

משרד הבריאות-משרד ראשי ← טיולי אתרים בע״מ

1,755

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)