דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪1,337שהם99%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכש תרופות נדירות

מב"ר - גזברות איזורית ת"א, מב"ר-האגף לשעת חירום ← שראל - פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע״מ

1,355

סעיף תקציבי: 


קניות שע"ח (24020591)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)