דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪2,008שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירות

מב"ר - מחוז בריאות דרום, לשכת בריאות מחוז דרום ← בטחון שרותים אבידר בע״מ

2,008

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)