דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪10,325שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

4 עבור דבוריה 1 עבור נעורה

מב"ר - מחוז בריאות צפון, לשכת בריאות מחוז צפון ← חברת מאזני שקל 2008 בע״מ

10,325

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)