דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪484שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרות טכנאי לשירותים

מב"ר - מחוז בריאות ת"א, לשכת בריאות מחוז ת"א ← י. שטרן הנדסה (1989) בע״מ

484

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)