דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪2,500שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שונות

מב"ר - מחוז בריאות מרכז, לשכת בריאות מחוז מרכז ← אליאסי מנחם

2,479

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)