דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪34,995שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירות שנתי למערכת האזעקה

מב"ר - גזברות איזורית ת"א, מב"ר-האגף לשעת חירום ← מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע״מ

34,699

סעיף תקציבי: 


קניות שע"ח (24020591)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)