דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪387,751שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פיתוח תשתיות שכונה ותיקה

מטה משרד הבינוי והשיכון ← מ. א. זבולון

390,000

אופן רכישה: 


מענקים לרשויות מקומיות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪387,751
2020
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪387,751

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)